MEKONG PAPER gia nhập Hội viên Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam - VPPA

         Ngày 08/10/2018 tại HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN CHI HỘI II - LẦN 1 - KHÓA VI - NHIỆM KỲ 2018-2023 tổ chức tại TP. Nha Trang với sự tham dự của toàn thể Hội viên Chi hội II.

            Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ông Nguyễn Việt Đức Chủ tịch Hiệp Hội.

          Tại Hội nghị Ông Nguyễn Việt Đức Chủ tịch Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam – VPPA đã trao Giấy chứng nhận Hội viên cho các Doanh nghiệp gia nhập Hiệp Hội trong năm 2018, nâng tổng số hội viên lên 78 doanh nghiệp trên cả nước.

 “Các Hội viên được kết nạp và trao Giấy chứng nhận tại Hội nghị”

Chủ tịch Hiệp Hội trao Giấy chứng nhận Hội viên cho Ông Cao Thế Khang Tổng Giám Đốc Công ty CP Giấy Mê Kông”

      

“Giấy chứng nhận Hội viên VPPA”

 

  • Hỗ trợ online

    Ms. Kim Anh
    Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t