Dừng Dự án Nhà máy bột giấy 4.000 tỷ đồng

Văn Phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tuớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An.

 

Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý đề nghị của Bộ Công thương về việc đứng đầu tư dự án Nhà mày sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An; giao Bô Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Long An khẩn trương xây dựng phương án xử lý đối với Dự án (thanh lý, nhượng bản), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2014.

Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI) đầu tư xây dựng tại huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An vào đầu năm 2006, có diện tích xây dựng 45 ha, công xuất 100.000 tấn bột giấy/năm.

Sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, tháng 6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 731/QĐ - TTg bàn giao dự án này sang Tổng Công ty giấy Việt Nam quản lý.

  • Hỗ trợ online

    Ms. Kim Anh
    Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t