Khách Hàng

Bà Trần Thị Tiên Thanh

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

Với kinh nghiệm trên 15 năm làm việc tại Liên Hiệp Các Xí Nghiệp In – Liksin, chuyên ngành tài chánh – kế toán. Bà Trần Thị Tiên Thanh tiếp nối và đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Giấy Mê Kông từ tháng 5 năm 2011 đến nay.

 

Ông Cao Thế Khang

Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật Công ty

Là một trong cổ đông sáng lập Công ty. Với thời gian công tác từ năm 1998 đến nay, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Công ty. Tháng 5/2011 được Đại Hội đồng cổ đông tin tưởng bầu vào vị trí Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

 

Ông Lê Văn Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

Là một trong cổ đông sáng lập Công ty. Ông Lê Văn Dũng cộng tác với Công ty từ năm 1996 đến nay, phụ trách tài chánh kế toán. Tháng 01/2012 được Hội đồng Quản trị tin tưởng bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách tài chánh, tham mưu cho Tổng Giám Đốc về chính sách, chiến lược quản trị tài chánh của Công ty.

 

Bà Phạm Thị Kim Phượng

Phó Tổng Giám Đốc

Là một trong cổ đông sáng lập Công ty. Bà Phạm Thị Kim Phượng đến với Công ty từ ngày đầu thành lập đến nay (26.05.1995), đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Công ty. Tháng 07/2005 sau khi Công ty cổ phần hóa, Bà Phượng được Hội đồng Quản trị tin tưởng bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, hiện phụ trách kế hoạch tổng hợp, quản trị nhân sự của Công ty.

  • Hỗ trợ online

    Ms. Kim Anh
    Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t