Khách Hàng

Phòng Kinh Doanh

PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY MÊ KÔNG

ĐT: (8428) 5431 9194, 5431 9195, 5431 9196, 5431 9197, 5431 9198, 5431 9199

FAX: (8428) 5431 9191 – 5431 9193

Cơ cấu tổ chức :

 • Trưởng Phòng Kinh doanh: Ms. Nguyễn Thị Kim Anh – 0932 692 296

Đội ngũ bán hàng & tư vấn giấy:

 • Ms. Nguyễn Thị Thương  –  0903 033 581
 • Ms. Võ Thị Kim Phụng – 0903 033 424
 • Ms. Ong Trúc Xương - 0903 033 435
 • Ms. Lê Thị Anh Thơ – 0903 033 673
 • Ms Tất Thị Lệ Quyên -  0903 033 729 

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh GIẤY.
 • Tư vấn khách hàng mục đích sử dụng và lựa chọn sản phẩm giấy đáp ứng nhu cầu in ấn của khách hàng.

 

Đường dây nóng

Ms Kim Anh
Telephone number of Ms Kim Anh (08) 54319199 - 09032 692 296
 • Hỗ trợ online

  Ms. Kim Anh
  Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t