CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY MÊ KÔNG

ĐT: (8428) 5431 9194, 5431 9195, 5431 9196, 5431 9197, 5431 9198, 5431 9199

FAX: (8428) 5431 9191 – 5431 9193

Cơ cấu tổ chức :

 • Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh: Ms. Nguyễn Thị Kim Anh - 0932 692 296
 • Phó Phòng Kinh Doanh: Ms. Tố Quỳnh - 0903 033 424

Đội ngũ bán hàng & tư vấn giấy:

 • Ms. Nguyễn Thị Mỹ Tiên  –  0903 033 581
 • Ms. Nguyễn Thị Ngọc Thêm – 0903 033 354 
 • Ms. Ong Trúc Xương - 0903 033 435
 • Ms. Trần Thị Kim Hường – 0903 033 673
 • Ms Tất Thị Lệ Quyên -  0903 033 729
 • Ms. Nguyễn Thúy Liễu - 0909 126 165

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh GIẤY.
 • Tư vấn khách hàng mục đích sử dụng và lựa chọn sản phẩm giấy đáp ứng nhu cầu in ấn của khách hàng.

 

 • Hỗ trợ online

  Ms. Kim Anh
  Telephone number of Ms. Kim Anh ( (08) 54319199 - 09032 692 296

S

u

p

p

o

r

t